ΕΣΠΑ
  • 25ης Μαρτίου 23, Πτολεμαΐδα 50200
  • (+30) 2463400714
  • (+30) 6972900904

ΟΡΟΙ & ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Δήλωση απορρήτου

Η σελίδα μας σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο

Η σελίδα μας σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο. Η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους.

Η σελίδα συμμορφώνεται με το πλαίσιο σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κανόνες μας διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την επεξεργασία τους από εμάς και τους συνεργάτες μας.